മൃഗസംരക്ഷണ വാര്‍ത്തകള്‍

ഫെബ്രുവരി 16, 2012

കാര്‍ഷിക സെമിനാര്‍ – ഒരു ദൂര്‍ദര്‍ശന്‍ അവതരണം

Filed under: കൃഷിദര്‍ശന്‍,തിരുവനന്തപുരം — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 6:20 pm

മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ കെ.ജയകുമാര്‍ ഐ.എ.എസ് തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കെവെയ്കുകയാണ് ഒന്നാം ഭാഗത്തില്‍

ഒന്നാംഭാഗം

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ഷീരോല്‍പാദനം

പങ്കെടുത്തവര്‍ ഇവരാണ്.

ഡോ. എന്‍.ആര്‍.ഉണ്ണിത്താന്‍, ഡോ. ആര്‍.വിജയകുമാര്‍, ഡോ. വേണുഗോപാല്‍, ഡോ. ഐസക് കെ തയ്യില്‍, ക്യാപ്റ്റന്‍ ലാജു ചെറിയാന്‍,  ഡോ.ജോര്‍ജ് തോമസ്, മാധവന്‍ പോറ്റി, ഡോ. ജെ.മോഹന്‍, പി.ആര്‍.ആര്‍ നായര്‍, ഡോ. അനി എസ് ദാസ്, ഡോ. ഡി.ജയചന്ദ്രന്‍, എസ്.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍, ശിവപ്രസാദ്, വാസുദേവന്‍ നായര്‍, ഹരിലാല്‍, അരുണ്‍ദേവ്  മുതലായവരാണ്.

രണ്ടാംഭാഗം

മൂന്നാംഭാഗം

നാലാംഭാഗം

പാല്‍ – ഗുണനിലവാരം, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷിതത്വം

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ : ഡോ. എസ്.എസ്.റാണി, ഡോ. ഐസക് കെ തയ്യില്‍, ഡോ. എന്‍.ആര്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍, വാസുദേവന്‍ നായര്‍, അവനീന്ദ്രനാഥന്‍, പി.ആര്‍.ആര്‍ നായര്‍ മുതലായവരാണ്.

അഞ്ചാംഭാഗം

ആറാംഭാഗം

കാലിത്തീറ്റ – പോഷകമൂല്യം, ഗുണനിലവാരം, പരിപാലനം

പങ്കെടുത്തവര്‍ – ഡോ. ഡി.ഷൈന്‍കുമാര്‍, ശിവപ്രസാദ്, എം.ബി. തോമസ്, ഡോ. സെന്തില്‍ മുരുഗന്‍, ഡോ. ജോസ് ജയിംസ്, ഡോ. എന്‍.ആര്‍.ഉണ്ണിത്താന്‍, ഡോ. കെ.ജി.സുമ, ഐസക് കെ തയ്യില്‍, ഡോ. അനി എസ് ദാസ്, അവനീന്ദ്രനാഥന്‍, അരുണ്‍ദേവ്, ഫ്രീമാന്‍, മാധവന്‍പോറ്റി, ഭുവനചന്ദ്രന്‍, ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ മുതലായവരാണ്.

ഏഴാംഭാഗം

എട്ടാംഭാഗം

സഹായഹസ്തം – പദ്ധതികള്‍, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍, ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, വായ്പാസൌകര്യങ്ങള്‍

പങ്കെടുത്തവര്‍ –  ഡോ. ഷൈന്‍കുമാര്‍, ഡോ. അനി എസ് ദാസ്, ഐസക് കെ തയ്യില്‍, ഡോ. കെ.ജി. സുമ, ഡോ. എസ് ചന്ദ്രന്‍കുട്ടി, ഡോ. ജെ. മോഹന്‍, മനോജ്, ഡോ. മോഹന്‍ശങ്കര്‍, ജ്യോതിഷ്, അയ്യപ്പദാസ്, തോമസ് മുതലായവര്‍.

ഒന്‍പതാംഭാഗം (എം.പി ത്രീ ആയതുകാരണം നേരിട്ട് കേള്‍ക്കാം)

എല്ലാം ഒരു ഫോള്‍ഡറില്‍

ഫെബ്രുവരി 10, 2012

വീടുകളില്‍ പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാം

Filed under: Uncategorized — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 5:53 am

How to test adulteration in milk

For Neutraliser
In 5 ml of milk add 5 ml of alcohol followed by about five drops of rosalic acid. If the colour changes to pinkish red, the milk is adulterated with sodium carbonate or sodium bicarbonate and is unfit for human consumption

For Urea
Mix 5 ml of milk with 5 ml of paradimethyl amino benzaldehyde. If the solution turns yellow, the milk is adulterated with urea
For Hydrogen Peroxide
Add five drops of paraphenylene diamine to 5 ml milk and shake it well. Adulterated milk will turn blue

For Formalin
In a test tube containing 10 ml of milk add 5 ml of concentrated sulphuric acid from the sides without disturbing it. A violet or blue ring will appear at the intersection of the two layers indicating presence of formalin

For Sugar
To 10 ml of milk add 5 ml of hydrochloric acid and 0.1 g of resorcinol in a test tube. Shake it well and place the test tube in boiling water for five minutes. Adulterated milk will turn red

For Starch
Boil 3 ml of milk and then cool to room temperature. Add two to three drops of 1 per cent iodine solution. It will turn blue.

For Glucose
Dip a diacetic strip in milk for about one minute. If the strip changes colour, the milk contains glucose

Courtesy: Down to Earth