മൃഗസംരക്ഷണ വാര്‍ത്തകള്‍

മാര്‍ച്ച് 9, 2010

‘കുത്തിവയ്പെടുത്ത കന്നുകാലികളിലും കുളമ്പുരോഗം’

Filed under: കുളമ്പുരോഗം — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 6:03 am

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പെടുത്ത കന്നുകാലികളില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കുളമ്പുരോഗം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്െടന്ന് മന്ത്രി സി.ദിവാകരന്‍. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ വൈക്കത്തും സമീപ പ ഞ്ചായത്തുകളിലുമാണ് രോഗം കണ്ടത്. ആലപ്പുഴ, പാല ക്കാട് ജില്ലകളിലും കുളമ്പുരോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

രോഗം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഉടന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു. സി.എഫ് തോമസിന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കടപ്പാട് – ദീപിക

Advertisements